Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

 

Τα τελευταία χρόνια οι απεργίες αλληλεγγύης, σε κάποιον κλάδο ή σωματείο που βρίσκεται σε κινητοποίηση, απουσιάζουν παντελώς με ευθύνη της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και του ρεφορμισμού. Αντίθετα, μια σειρά αγώνες που γίνανε έξω από τον έλεγχο της γραφειοκρατίας και του ρεφορμιστικού ΠΑΜΕ στηρίχτηκαν από αγωνιστές εργαζόμενους και εργατικές συλλογικότητες, με σημαντικά αποτελέσματα, καταγράφοντας ένα ρεύμα στο εργατικό κίνημα.

Θα αναφερθούμε σε δύο σημαντικούς αγώνες τυπικούς ως προς τα χαρακτηριστικά τους, για το κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε και τις μορφές που πήραν οι διαδικασίες συγκρότησής του. Οι αγώνες στο Κέντρο Υγείας στο Ζαγκλιβέρι και οι συνδικαλιστικές μάχες που έδωσε το νέο σωματείο της ΤΙΜ (Wind). Ξεχωρίσαμε αυτούς τους αγώνες γιατί υπήρξαν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά που και σε άλλες περιπτώσεις με μικρές διαφοροποιήσεις έκαναν την εμφάνισή τους και έπαιξαν ρόλο καταλύτη.

Συνέχεια