Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κυοφορούσες εργαζόμενες γυναίκες του ΕΦΚΑ Μισθωτών: ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Οι εργαζόμενες γυναίκες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, έχουν βιβλιάριο υγείας του τ. ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ Μισθωτών), είναι άμεσα ασφαλισμένες (όχι έμμεσο μέλος στον σύζυγο) και κυοφορούν, δικαιούνται από την εργασία τους 119 ημέρες άδειας μητρότητας.

Η κυοφορούσα εργαζόμενη γυναίκα εφόσον έχει 200 ημέρες ασφάλισης τα 2 τελευταία χρόνια πριν από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (ΠΗΤ) και απέχει από την εργασία της το διάστημα αυτό, δικαιούται επιδότησης από το τ. ΙΚΑ. Επίσης, άνεργες γυναίκες που κυοφορούν αλλά διατηρούν την ασφαλιστική τους ικανότητα και είναι εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δύνανται να επιδοτηθούν από το τ. ΙΚΑ για άδεια μητρότητας.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άδεια μητρότητας που παρέχεται από την εργασία στην εργαζόμενη κυοφορούσα γυναίκα είναι ανεξάρτητη από το αν η εργαζόμενη θα επιδοτηθεί ή όχι από το τ.ΙΚΑ καθώς αυτή προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Η κυοφορούσα εργαζόμενη (ή άνεργη όπως αναφέρθηκε παραπάνω) γυναίκα θα πρέπει να προσέρχεται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας (ΤΠΑ) του τ. ΙΚΑ προκειμένου να καταθέσει τα αναγκαία έγγραφα για να εκδοθεί η Απόφαση Επιδότησης Μητρότητας.

Επίσης για την λήψη του επιδόματος μητρότητας είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τοκετός ανεξάρτητα αν το έμβρυο γεννηθεί ζωντανό ή όχι. Με πρόσφατη νομοθεσία, θεσπίστηκε η επιδότηση άδειας λοχείας (63 ημέρες μετά τον τοκετό) στην παρένθετη μητέρα (μητέρα η αποκτά τέκνο μέσω της κυοφορίας εμβρύου στην μήτρα άλλης γυναίκας) που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η κυοφορούσα γυναίκα η οποία πραγματοποιεί τον τοκετό δεν επιδοτείται από το τ. ΙΚΑ εξαιτίας μη πρόβλεψης στο νομοθετικό πλαίσιο. Συνέχεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μισθωτοί του ΕΦΚΑ: Ατύχημα και επίδομα ατυχήματος

ΑTYXHMA & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν σε εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία στο χώρο εργασίας ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και οφείλονται σε αυτήν αποκαλούνται Εργατικά Ατυχήματα και πρέπει να αναγγέλλονται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας (ΤΠΑ) του τ. ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ Μισθωτών). Από τη νομοθεσία σαν Εργατικό Ατύχημα θεωρείται το βίαιο κι αιφνίδιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν. Το συμβάν πρέπει να συνδέεται με αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση αιτίου προς αποτέλεσμα. Από τη νομολογία Εργατικό θεωρείται και το ατύχημα (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) που συμβαίνει στον εργαζόμενο όταν μεταβαίνει από το σπίτι του στον χώρο εργασίας του και αντίστροφα.

Ατυχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία θεωρούνται ως γενόμενα εκτός εργασίας (Εξωεργατικά Ατυχήματα) τα οποία επίσης αναγγέλλονται και δηλώνονται στο ΤΠΑ.

Η Αναγγελία και η Δήλωση Ατυχήματος στο τ. ΙΚΑ πρέπει να γίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη του ατυχήματος ή σε περίπτωση νοσηλείας, 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου από Κρατικό ή Ιδιωτικό θεραπευτήριο. Η Αναγγελία παρατείνεται στο 1 έτος αν πρόκειται για συμβάν το οποίο προκάλεσε την απόλυτη αναπηρία του ασφαλισμένου και σε 2 έτη αν πρόκειται για θανατηφόρο ατύχημα. Στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) η υποχρέωση για αναγγελία εργατικού ατυχήματος είναι 24 ώρες. Συνέχεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μισθωτοί του ΕΦΚΑ: Άδεια & Επίδομα Ασθενείας (2)

ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το παρόν σημείωμα δεν εξαντλεί το θέμα και σκοπός είναι να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ Μισθωτών) που προσέρχονται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας (ΤΠΑ) με άδειες ασθενείας προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις επιδότησης.

Οι εργαζόμενοι που έχουν βιβλιάριο υγείας του τ. ΙΚΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία οφείλουν να απευθύνονται σε ιατρό εφόσον νοσήσουν και χρήζουν αποχής από την εργασία τους. Βασική προτεραιότητα είναι η αναγγελία της ασθένειάς και η αποχή από την εργασία, με κάθε πρόσφορο μέσο και σε εύλογο διάστημα, στον εργοδότη τους. Απόδειξη της ανικανότητας για εργασία είναι η ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί άδεια ασθενείας. Η έλλειψη ενημέρωσης (από δόλο ή αμέλεια) μπορεί να προκαλέσει λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς αποζημίωση.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στο ΤΠΑ με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του τ. ΙΚΑ, την ιατρική γνωμάτευση (ανεξαρτήτως αριθμού ημερών αναρρωτικής αδείας) που τους έχει χορηγηθεί και την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη περί διακοπής της εργασίας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση επιδότησης ασθενείας σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων πρέπει να προσκομιστεί στον εργοδότη. Συνέχεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μισθωτοί του ΕΦΚΑ (1)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ Μισθωτών) που προσέρχονται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας για τις αρμοδιότητες του μετά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κοινωνική Ασφάλιση κι αφορούν τους δικαιούχους παροχών, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία έγγραφα που είναι απαραίτητα για την χορήγησή τους.
Οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι που έχουν βιβλιάριο υγείας του τ. ΙΚΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένες κρίσιμες ημερομηνίες: Συνέχεια

ΕΦΚΑ: Κινητοποίηση του ΣΜΤ για τα μπλοκάκια

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ)
Ερμού και Φωκίωνος 11, 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, http://www.somt.gr, τηλ. επικοινωνίας 6936760879 , 6977806266
Δελτίο τύπου από την σύσκεψη εργαζόμενων με μπλοκάκι και αυτοαπασχολούμενων στις 23/03, που κάλεσε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΦΚΑ την Πέμπτη 30/03 στις 3.00μμ.
Την Πέμπτη 23 Μάρτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε μαζική διακλαδική σύσκεψη με βασικό θέμα την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και τους εργαζόμενους που εργάζονται με «μπλοκάκι», έπειτα από κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.
Στην σύσκεψη πήραν μέρος εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, σωματεία και συλλογικότητες. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν ερευνητές από το Σύλλογο Υποψήφιων Διδακτόρων ΕΜΠ, το ΕΛΚΕΘΕ και από άλλα ερευνητικά κέντρα, εργαζόμενοι από το Σύλλογο Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ), το Σύλλογο Έμμισθων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Αθήνας Πειραιά (ΣΕΙΙΝΑΠ), δικηγόροι που εργάζονται στο τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής, εργαζόμενοι με μπλοκάκι από την ΔΕΗ, η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ, αυτοαπασχολούμενοι γιατροί και δικηγόροι, μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.
–                      Τη συζήτηση απασχόλησε η κατάσταση που διαμορφώνει ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το μπλοκάκι και η στάση της εργοδοσίας σε μια σειρά κλάδων και χώρων εργασίας όπου το «μπλοκάκι» αποτελεί την κύρια μορφή απασχόλησης.
–                      Στην συζήτηση ήταν κοινός τόπος πως ο νόμος Κατρούγκαλου εναρμονίζεται με την κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης της ασφάλισης ως κοινωνικό δικαίωμα και τη μετατροπή της σε εξατομικευμένη υποχρέωση και ανταποδοτική «παροχή». Παράλληλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσω των ρυθμίσεων για τα μπλοκάκια νομιμοποιεί το συγκεκριμένο καθεστώς και σηματοδοτεί την περαιτέρω εξάπλωση και εδραίωσή του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Συνέχεια

ΣΜΤ: Να καταργηθούν τα μπλοκάκια και ο νόμος Κατρούγκαλου

unnamed
Ο νόμος για το ασφαλιστικό που ψήφισε πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μπήκε σε εφαρμογή από 1/1/2017. Τα ταμεία κύριας σύνταξης καταργήθηκαν και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου υπερταμείου, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με έλλειμμα 1,049 δισ. Ευρώ!
Όπως προβλέπει ο νόμος, οι νέες συντάξεις θα υποστούν ακόμα μεγαλύτερες περικοπές, ενώ θα απαρτίζονται από δύο μέρη: Την ανταποδοτική σύνταξη, που προέρχεται από τις εισφορές, και τη λεγόμενη «εθνική σύνταξη», η οποία κυμαίνεται από 345 ευρώ (στη 15ετία) έως 384 ευρώ (στην 20ετία). Στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και του ΟΑΕΕ οι μειώσεις των συντάξεων κυμαίνονται από 30 έως 50%. Το κράτος παύει να είναι εγγυητής του συνόλου των συντάξεων και θα εγγυάται μόνο την εθνική σύνταξη.
Κυβερνητικές ρυθμίσεις για μπλοκάκια: «νόμος είναι το δίκιο του εργοδότη»
Τα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τις εισφορές, για τους 2 πρώτους μήνες του 2017 (Γενάρη – Φλεβάρη) περιλαμβάνουν μόνο την κύρια σύνταξη, την υγεία και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, ενώ δεν υπάρχει καμία χρέωση για επικουρικό και εφάπαξ. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, για να καταπιούν την αντεργατική μεταρρύθμιση και τα νέα χαράτσια της τάξης του 38%. Το επικουρικό και το εφάπαξ, θα σταλούν τον Μάρτη και θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έρθουν και τα αναδρομικά του ΤΣΜΕΔΕ τα οποία εκκρεμούν.
Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για τα «μπλοκάκια» παραδίδουν τους εργαζόμενους ως «πρόβατα επί σφαγή» στους εργοδότες, ενώ πετάνε την ευθύνη στον εργαζόμενο, προκειμένου να αποδείξει την εξαρτημένη σχέση εργασίας του. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν την επιθετικότητα όσων εργοδοτών δεν θέλουν να καταβάλλουν το κόστος της ασφάλισης που τους αναλογεί.
Τις τελευταίες εβδομάδες σε μια σειρά τεχνικές εταιρείες και γραφεία λαμβάνει χώρα μια επιχείρηση τρομοκράτησης των εργαζόμενων προκειμένου να γλυτώσει η εργοδοσία το κόστος που της αναλογεί. Κάποιοι εργοδότες προβαίνουν σε μονομερείς μειώσεις μισθών, φορτώνοντας ουσιαστικά το δικό τους μερίδιο στους εργαζόμενους. Άλλοι εργοδότες ζητούν από τους εργαζόμενους να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τα μπλοκάκια και να δηλώσουν «ελεύθεροι επαγγελματίες». Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με επιπλέον φορολόγηση (παρακράτηση φόρου 100% από το 2017, ανυπαρξία αφορολόγητου κλπ), ενώ απεμπολούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την εξαρτημένη σχέση εργασίας. Υπάρχουν βέβαια και εταιρίες που – λόγω και της αντίδρασης των εργαζομένων, η εργοδοσία θα καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει το μπλοκάκι στην εξαρτημένη σχέση εργασίας από κρυφή και παράνομη εργασιακή σχέση που είναι σήμερα, σε ανοιχτή και νόμιμη. Από την μία αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι «η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική», από την άλλη όμως δεν καταργεί το μπλοκάκι στην εξαρτημένη σχέση εργασίας. Παράλληλα οι εκπτώσεις για τα έτη 2017 έως 2020 που επινόησε η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις αποτελούν απώλειες από τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα (περίπου 1,5 χρόνο απώλεια από την σύνταξη).
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η ευθύνη περνά σε εμάς. Έχει τεράστια σημασία το πώς θα λειτουργήσουμε από δω και πέρα. Σε κάθε εταιρεία, σε κάθε εργοτάξιο ή γραφείο, οι εργαζόμενοι πρέπει να δράσουμε συλλογικά. Να μιλήσουμε μεταξύ μας, Να διεκδικήσουμε κανονικές συμβάσεις εργασίας και ασφάλιση, να τελειώνουμε με το μπλοκάκι. Να μη δεχτούμε καμιά μείωση στις καθαρές αποδοχές μας, να αντιδράσουμε, να καταγγείλουμε στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών περιστατικά αυθαιρεσιών. Να μην υπονομεύσουμε την ζωή μας στη λογική ότι «υπάρχουν και χειρότερα».
Να διεκδικήσουμε
  • Κανονικές προσλήψεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς καμία μείωση των αποδοχών! Να πληρώσει επιτέλους η εργοδοσία το κόστος για την ασφάλιση
  • Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με κατοχύρωση και άμεση επαναφορά όλων όσων μας έκλεψαν.
  • Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Ριζική μείωση των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυξήσεις.
  • Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Καμία λαϊκή κατοικία στα χέρια κράτους-τραπεζών.
  • Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία και στην εμπορευματοποίηση! Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  • Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός – ΔΠΥ). Απαλλαγή των ανέργων τεχνικών από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Διαγραφή των χρεών τους.

ΙΚΑ-ΕΦΚΑ: Άμεση κήρυξη απεργίας ενάντια στο πρόγραμμα διάλυσης

Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης Εργαζομένων στο ΙΚΑ για τη συνάντηση τοης Ομοσπονδίας, ΠΟΣΕ ΙΚΑ, με τον υφυπουργό στις 13/7/2016.

Η ανακοίνωση Ομοσπονδίας του ΙΚΑ κι αμέσως παρακάτω η εκτίμηση της ΡΠΕ-ΙΚΑ

http://www.poseika.gr/index.php/activities-ds-pose/actions-ds-seperator/announcements-menu/2566-13-7-2016ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΑΠΟΛ 2

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: όχι στην «εξαίρεση», όχι στο ροκάνισμα, αγώνας διαρκείας

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ως εδώ! Να λάβει τέλος ΕΔΩ και ΤΩΡΑ η κοροϊδία!

Άμεση κάθοδος σε απεργιακό αγώνα διαρκείας μέχρι τη νίκη μαζί με όλη την κοινωνία!

Η αντιστρόφως ανάλογη ταχύτητα αντίδρασης συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου στα ΜΜΕ στο θέμα των αδειοδοτήσεων των τηλεοπτικών καναλιών σε σχέση με τη σχεδόν ολοκληρωτική απουσία οργανωμένης, περιφρουρημένης –και με προοπτική νίκης- αγωνιστικής, απεργιακής αντίδρασης διαρκείας του κλάδου στο φλέγον θέμα της προωθούμενης κυβερνητικής αντι-ασφαλιστικής «μεταρρύθμισης», αποκαλύπτει πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι «ηγήτορες» της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να αποτρέψουν την επικείμενη κατεδάφιση των υπολειμμάτων της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Η 7ωρη στάση εργασίας (από τις 6 μ.μ. της 11ης Φλεβάρη) στα τηλεοπτικά κανάλια που κηρύχτηκε εν ριπή οφθαλμού σε έκτακτη συνεδρίαση από την ΕΣΗΕΑ (και δεν φαίνεται να ενοχλεί τους τηλε-βαρόνους των ΜΜΕ που διαμαρτύρονται επίσης) έλαβε χώρα την ίδια ημέρα κατά την οποία ο πρόεδρος και ο γ.γ. της ΠΟΕΣΥ καθώς και οι πρόεδροι των Ενώσεων της χώρας συναντιόντουσαν με τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο από τον οποίο δεν αποκόμισαν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ καμία απολύτως δέσμευση για τα αιτήματα του κλάδου, ούτε καν ένα επίσημο γραπτό κείμενο –όπως είχε δεσμευτεί ο τελευταίος να κάνει- που να περιγράφει τις κυβερνητικές προθέσεις για το ταμείο των δημοσιογράφων, την τύχη του αγγελιοσήμου, την επέκτασή του στο διαδίκτυο και συνολικά για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Αντί να βρισκόμαστε ήδη σε κατάσταση συναγερμού και να έχουμε εφαρμόσει τις αποφάσεις του συνεδρίου, του γενικού συμβουλίου και του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ αλλά και την εκφρασμένη βούληση των Ενώσεων για «αγώνα μέχρις εσχάτων» για το ασφαλιστικό, η τακτική που ακολουθείται είναι το ροκάνισμα του χρόνου που επιθυμεί διακαώς η κυβέρνηση προκειμένου να μας οδηγήσει προ τετελεσμένων μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα σιγής νεκροταφείου.

Η προεδροκεντρική πολιτική της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων του κλάδου, με τις συνεχείς «διαβουλεύσεις» με κυβερνητικούς αξιωματούχους και την εφαρμογή ενός ιδιότυπου εμπάργκο ενημέρωσης στη βάση των εργαζομένων για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα αυτών των «επαφών», επιτείνουν την κατάσταση ανησυχίας και ανασφάλειας.

Το διακινούμενο ψέμα περί απροθυμίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στα ΜΜΕ να απεργήσουν «για να μη χάσουν λίγα μεροκάματα» την ίδια ώρα που διακυβεύεται συνολικά η εργασιακή/ασφαλιστική τους υπόσταση και η ίδια η ανεξαρτησία της φωνής τους, πρέπει να ακυρωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους που πρέπει να απαιτήσουν ΤΩΡΑ έκτακτες συνελεύσεις ΠΑΝΤΟΥ προκειμένου να ακουστεί η βάση με αμεσοδημοκρατικό τρόπο κόντρα στη λογική της «δια βίου» ανάθεσης.

Η πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ για τη διεξαγωγή ενός πανελλαδικού συνεδρίου με θέμα το ασφαλιστικό όπου οι εργαζόμενοι του κλάδου θα εκφράσουν αδιαμεσολάβητα τις απόψεις τους για τη μορφή και την ένταση των απαιτούμενων κινητοποιήσεων, προσπεράστηκε αβασάνιστα. Το κλείσιμο ενός μεγάλου χώρου στην Αθήνα γι’ αυτό τον σκοπό παραπέμφθηκε στις καλένδες. Οι ανέξοδες φλυαρίες περί «απεργιακού ξεσηκωμού» που συνεχώς μετατίθεται στο… απώτερο μέλλον, υποσκάπτουν πλέον την ίδια την αξιοπιστία των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Μία στάση εργασίας ή μία ξεκομμένη -από έναν συνολικό αγωνιστικό σχεδιασμό- 24ωρη απεργία, δεν μπορούν πλέον να αποτελούν την αποτελεσματική «απάντηση» χιλιάδων εργαζομένων/ασφαλισμένων και άνεργων/ανασφάλιστων μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε. Η δε μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν διασφαλίζεται με τυπικές «ξύλινες» ανακοινώσεις και καλέσματα σε 24ωρες «τουφεκιές στον αέρα» αλλά με εξορμήσεις στα «μαγαζιά», οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, με «απεργιακό ξεσηκωμό» στην πράξη. Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις διασφαλίζεται όταν τα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα μπορούν –ακόμη- να «εμπνεύσουν». Αλλά για να εμπνεύσουν, πρέπει να βγουν από τα «γραφεία» τους.

Η κυβερνητική κοροϊδία σε βάρος των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας υπό τις ευλογίες των αντιδραστικών «κουαρτέτων», πρέπει να λάβει τέλος, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Η ατελέσφορη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου 2016 με τον υφυπουργό Εργασίας, πρέπει να δρομολογήσει ΑΜΕΣΑ την υλοποίηση των αποφάσεων για απεργιακό αγώνα διαρκείας μέχρι τη νίκη μαζί με όλη την κοινωνία που βρίσκεται στους δρόμους ενάντια στο αντι-ασφαλιστικό τερατούργημα. Να μην αποτελέσουμε την «εξαίρεση» του κοινωνικού-πανεργατικού ξεσηκωμού. 

Από εδώ και στο εξής, κάθε επιπλέον χάσιμο χρόνου και κάθε νέο «ραντεβού» με κυβερνητικούς αξιωματούχους, απλώς θα προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στην ταφόπλακα των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

* Το «ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» είναι μετωπικό συνδικαλιστικό σχήμα στα ΜΜΕ (με ένα μέλος στο ΔΣ και δύο μέλη στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ) και αποτελείται από την «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι) και το «Μέτωπο Αγώνα Δημοσιογράφων» (3 μέλη στο ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ) στη Θεσσαλονίκη  (Ασύνταχτος Τύπος, Δημοσιογραφική  Ενότητα, δημοσιογράφοι της ΕΡΤ/ΕΡΤ3 και αγωνιστές συνάδελφους στα ΜΜΕ)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΚΑ: ¨ολοι/ες στην απεργία για να επεκταθεί

ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ
Να μην περάσει το νέο έγκλημα Κυβέρνησης-Κεφαλαίου
Κανένας διάλογος, κανένας συμβιβασμός για το ΑΣΦΑ-ΛΗΣΤΡΙΚΟ

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,

Η γενικευμένη κατακραυγή για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που καταργεί την Κοινωνική Ασφάλιση πρέπει να μας βρει όλους/ες στο δρόμου του ξεσηκωμού. Κανένας και καμία δεν πρόκειται να βρεθεί έξω από τη σφαγή, από τα νήπια μέχρι τους γέροντες.
Η κυβέρνηση αφού πρώτα τα βρήκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, λάνσαρε το μύθο της μη περικοπής κύριων κι επικουρικών συντάξεων, επιχειρεί να φτιάξει ένα ταμείο με έναν κουμπαρά για να πληρώνει ότι αυτός αντέχει. Τα ψέματα της δεν έχουν τέλος.
Η ληστεία των αποθεματικών των ταμείων μας με τα PSI, η μαζική ανεργία, οι μειώσεις των μισθών, η ελαστική κι εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή τα Μνημόνια από το 2010 μέχρι σήμερα ενέχονται για ό,τι αποκαλείται ξανά σαν καραμέλα «μη βιωσιμότητα ασφαλιστικού». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να «σκίσει τα μνημόνια» ξεσκίζει, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ) τη ζωή μας αλλά και όλων των επόμενων γενιών. Ξανασερβίρουν το μοτό ότι δεν θα μπορούν να πληρώνουν συντάξεις, ενώ η αλήθεια είναι ότι αποθεματικά και συντάξεις χρειάζονται για να πληρωθούν οι ντόπιοι και διεθνείς τοκογλύφοι.
Απορρίπτουμε κάθε διάλογο με τη κυβέρνηση με δήθεν διορθωτικές προτάσεις σε επί μέρους ζητήματα, επί ενός νομοσχεδίου ραμμένο και κομμένο στα μέτρα του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η κυβέρνηση να δώσει δουλειές για να ενοποιηθούν οι όροι ζωής της πληττόμενης πλειοψηφίας πριν αποφασίσει να ενοποιήσει συντάξεις και παροχές υγείας. Το νομοσχέδιο είτε αφορά τους αγρότες, είτε τους μπλοκάκηδες και τα μεσαία φτωχά στρώματα και πολύ περισσότερο τη μεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των ανέργων είναι μια ελεύθερη πτώση στο γκρεμό της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος.
Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι ασφαλιστικό αλλά ασφαληστρικό!
Από τους συλλόγους μας, την Ομοσπονδία μας και την εργαζόμενη πλειοψηφία ζητάμε να μην προσέλθουν σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Να ενωθούμε τώρα με τα μπλόκα των αγροτών, τις διαμαρτυρίες των μεσαίων στρωμάτων και να δώσουμε εμείς τη διέξοδο για όλους. Για εμάς αλλά και για όλο το λαό, αν θέλει να ζήσει, δεν υπάρχει «έντιμος συμβιβασμός». Οι «έντιμοι συμβιβασμοί» των Τσίπρα-Καμμένου και η πολιτική της λευκής σημαίας, οδήγησαν στο 3ο Μνημόνιο. ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και λοιπές λεβέντικες ποταμίσιες παραφυάδες ασκούν κριτική στη κυβέρνηση γιατί κατάφερε να φέρει ένα νομοσχέδιο που οι ίδιοι δεν θα τολμούσαν. Όμως ο λαός που έζησε το πρόσωπο του Ιανού δεν θέλει να ξεγελαστεί ξανά κι απαιτεί λύσεις στην ανεργία και τη φτώχεια. Τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί η οργή και η φωνή μας.
Το ερώτημα, τι κάνουμε, βρίσκεται ξανά στα χέρια μας με το αμείλικτο ερώτημα: Θα είμαστε η γενιά που θα καταργηθεί η κοινωνική ασφάλιση; Απαντάμε ΟΧΙ.
Απαιτούμε:
• Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, που θα χρηματοδοτείται πλήρως και αποκλειστικά από το κράτος. Άμεση κατάργηση της εισφοράς των εργαζομένων από το κλάδο Υγείας.

Αυτό που δεν έγινε με το περσινό δημοψήφισμα, με κοινοβουλευτικό τρόπο, πρέπει να γίνει τώρα με το όπλο των μπλόκων των καταλήψεων, της απεργίας διαρκείας:
• Κατάργηση όλων των μνημονίων και όλων των μνημονιακών νόμων. Τα μνημόνια θα τα σκίσει ο λαός στο δρόμο. Ο αγώνας πρέπει τώρα να επεκταθεί με πλήρες πρόγραμμα κινητοποιήσεων.
• Μονομερής και πλήρης διαγραφή ολόκληρου του χρέους. Να πληρώνονται μισθοί και συντάξεις και όχι οι τοκογλύφοι.
• Εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, χωρίς καμιά αποζημίωση στο κεφάλαιο, κάτω από εργατικό έλεγχο για να διασφαλιστούν μισθοί, συντάξεις, αποθεματικά ταμείων και οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
• Εθνικοποίηση όλων των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, χωρίς καμιά αποζημίωση στο κεφάλαιο, κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων. Για να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά που διασφαλίζει και τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.
• Να πάρουμε τη ζωή, το πλούτο που παράγουμε στα χέρια μας.

1 Φλεβάρη 2016

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ)
εργαζομένων ΙΚΑ Μαγνησίας

ΕΑΚ: Όχι σε όλα τα μνημόνια (εντός κι εκτός) και τις διαπραγματεύσεις επί των μνημονίων

ΟΧΙ στον εκβιασμό της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού
ΟΧΙ στα μνημόνια

Η εξαγγελία του δημοψηφίσματος από τη κυβέρνηση και η εφαρμογή του ελέγχου κεφαλαίων (capital control) στις τραπεζικές συναλλαγές είναι αποτέλεσμα ενός διπλού αδιεξόδου.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ δεν έχουν καμιά άλλη απάντηση στο ζήτημα του ευρωπαϊκού χρέους και συνακόλουθα για το χρέος της Ελλάδας παρά μόνο την ύφεση, τη μαζική ανεργία και τη κοινωνική καταστροφή (μισθοί, συντάξεις, υγεία, πρόνοια).
• Η ετερόκλητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά την εκλογική της νίκη απέτυχε, καθώς η διαπραγματευτική της τακτική ζητούσε ένα αδύνατο, κατά τα άλλα, «έντιμο συμβιβασμό», που οδηγούσε σε ένα νέο μνημόνιο. Ο έντιμος συμβιβασμός, δηλ. ένα νέο μνημόνιο, θα οδηγούσε στην αποσάθρωση του κυβερνητικού σχήματος κι έτσι επιλέχτηκε το δημοψήφισμα. Οι λύκοι έκατσαν μαζί με τα πρόβατα και συζητούσαν για το μεσημεριανό φαΐ.

Δεν μένουμε αδιάφοροι στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος:
Ψηφίζουμε ΟΧΙ στη πρόταση της τρόικας, στη πρόταση του κεφαλαίου που μας λέει να ισοπεδωθεί η ζωή μας.
Ψηφίζουμε ΟΧΙ στην τρόικα εσωτερικού (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) που κατέστρεψαν τη ζωή μας και σήμερα τσακώνονται με τη κυβέρνηση για το ποιο μνημόνιο θα ήταν καλύτερο.
Με το ΟΧΙ απορρίπτουμε και τις δυο επιλογές, της τρόικας και τη προοπτικής της κυβέρνησης με τις 47 σελίδες των προτάσεων έθετε ένα ψευτοδίλημμα: Πόσο καλύτερο θα είναι το μνημόνιο; Της τρόικας ή το δικό της; Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι με το ΟΧΙ απορρίπτουν και τα δυο.

Η κυβέρνηση που εκλέχτηκε για να τελειώνουμε με τα μνημόνια, καθήλωσε το εργατικό κίνημα στις διαπραγματεύσεις και τα ΜΜΕ υπνώτιζαν πολύ καιρό για το δήθεν «αίσιο» τέλος των διαπραγματεύσεων.

Το ερώτημα, τι κάνουμε, βρίσκεται ξανά στα χέρια του λαού, όχι μόνο στο δημοψήφισμα αλλά ξανά στους δρόμους και τους αγώνες που αποκτούν άμεση πρακτική σημασία.
Το ερώτημα παραμένει αμείλικτο. Μετά την 5η Ιουλίου τι;
Αυτό που δεν έγινε την επομένη των εκλογών, πρέπει να γίνει τώρα:

• Μονομερής και πλήρης διαγραφή ολόκληρου του χρέους.
• Εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, χωρίς καμιά αποζημίωση στο κεφάλαιο, κάτω από εργατικό έλεγχο για να διασφαλιστούν μισθοί, συντάξεις, αποθεματικά ταμείων και οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
• Εθνικοποίηση όλων των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, χωρίς καμιά αποζημίωση στο κεφάλαιο, κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων.

Από σήμερα ψηφίζουμε ΟΧΙ και από σήμερα απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του λαού μας χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση και υπεκφυγή και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας πριν και μετά το δημοψήφισμα.

30/6/2015

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
εργαζομένων ΙΚΑ Μαγνησίας