ΚΟΝΤΙ: Πιαστ΄αυγό και κούρευτο

ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο: Σε αναζήτηση απαντήσεων

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τους απολυμένους της ΚΟΝΤΙ

Απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου για το θέμα των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ στο Βόλο έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για τις συνολικές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η ArcelorMittal.

Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η μητρική εταιρεία πανευρωπαïκά ανέρχονται σε 49,9 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι θυγατρικές της σε Γαλλία και Γερμανία έχουν λάβει επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 9,3 και 30,18 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Αντιθέτως, η ελληνική θυγατρική εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. δεν έχει ενισχυθεί από τα κοινοτικά ταμεία μετά το 1999, γεγονός που δεν τη δεσμεύει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας που απορρέουν από κοινοτικές ενισχύσεις.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας προφανώς το κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει με τις ομαδικές απολύσεις εργαζομένων η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) παραπέμπει τον ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα, προκειμένου να πληροφορηθεί για τη διαδικασία επανένταξης στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την προτροπή ο Ν. Χρυσόγελος έχει ήδη αποστείλει στον αρμόδιο επικοινωνίας του Ευρωπαïκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα επιστολή που ζητά πληροφορίες σχετικά με το εάν υπάρχει αίτηση η οποία να συνδέεται με τις απολύσεις των εργαζομένων της πρώην ΚΟΝΤΙ.

Οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων και η κοινωνική ευθύνη της Arcelor Mittal έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν πρόκειται για αμιγώς ελληνικό φαινόμενο: σε χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία, θυγατρικές της εταιρείας προέβησαν σε απολύσεις κατά χιλιάδες. Ευρωβουλευτές αυτών των χωρών, που έφεραν το θέμα στην Επιτροπή τον περασμένοΟκτώβριο εξέφραζαν την ανησυχία τους τόσο για το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί η εταιρεία στις χώρες τους, όσο και για την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων ηθικής και δίκαιης συμπεριφοράς που θα έπρεπε να τηρούν οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ερώτηση αυτή του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων έγινε σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τους εργαζόμενους πριν αναλάβει ως Ευρωβουλευτής http://www.ecogreens.gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2832:2011-12-15-10-05-03&catid=70:magnisia&Itemid=91 και σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Μαγνησίας, οι οποίοι, συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης και δικαίωσης των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ, έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παροχή στοιχείων σχετικών με τις ενισχύσεις της εταιρείας και της νεοϊδρυθείσας Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. Μεταξύ άλλων ζητούν ενημέρωση για τη σχέση της με την Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. και αντίγραφο του φακέλου που έχει καταθέσει, χωρίς να έχουν λάβει ακόμη κάποια απάντηση.

Επίσης, σε απάντηση ερώτησης των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, επιβεβαιώνεται η ίδρυση της Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. στις 28/12/2011 με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και δηλωθέν αντικείμενο δραστηριότητας «χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές». Δυστυχώς, όμως, δεν παρατέθηκε κανένα άλλο στοιχείο για τυχόν επιχορηγήσεις, το προσωπικό, την εργασιακή και περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας καθώς και τη σχέση με την Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ).

Τα ερωτηματικά λοιπόν παραμένουν για το ποια είναι η σκοπιμότητα να ιδρυθεί μια νέα θυγατρική της ίδιας μητρικής εταιρείας στην ίδια χώρα με σχεδόν την ίδια δραστηριότητα. Αναμένουμε τις απαντήσεις…

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων της πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο έχουν αναμφισβήτητα δημιουργήσει ένα κοινωνικό πρόβλημα, που ειδικά στις μέρες μας με την ανεργία στα ύψη, προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Η συμπεριφορά της εταιρείας στο ζήτημα των απολύσεων αλλά και σε θέματα όπως η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και η εφαρμογή ευρωπαïκών πολιτικών για μείωση των εκπομπών CO2, προφανώς και δεν συνάδουν με συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τις οποίες η Ευρωπαïκή Επιτροπή υποστηρίζει δραστήρια.

Σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Μαγνησίας, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και την έρευνα με πρώτο και κύριο στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τους απολυμένους από την πρώην ΚΟΝΤΙ.

Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει κατάλληλα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κάτι που έχουν κάνει άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ανεργίας ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Γενικότερα, όμως, όπως έχω τονίσει και σε παρεμβάσεις μου στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και επιβεβαίωσε ο Επίτροπος Απασχόλησης κ, Andor, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Αθήνα, είναι απορίας άξιο γιατί η Ελλάδα ενώ έχει τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αλλά και να αντιμετωπίσει οξυμένα κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με την εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας.

Αλλά και η Κομισιόν πρέπει να συζητήσει πιο σοβαρά δεσμευτικούς και όχι εθελοντικούς κανόνες εταιρικής ευθύνης που θα πρέπει να τηρούν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες, πολύ περισσότερο αν αποκτούν πρόσβαση σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Η Κομισιόν δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της. Η εταιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ αλλά από την άλλη απολύει χιλιάδες εργαζόμενους.

Όπως είχαμε τονίσει και κατά τη συζήτηση με τους εργαζόμενους, σε κάθε περίπτωση οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  θα στηρίξουν, με μεταφορά εμπειριών και καλές πρακτικές από ανάλογες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τους εργαζόμενους αν αποφασίσουν να λειτουργήσουν την επιχείρηση στην περίπτωση που πωληθεί ή κλείσει η μονάδα».

Για περισσότερες πληροφορίες: Θεολόγος Παρδαλίδης (6974122773)

Ακολουθεί η ερώτηση και η απάντηση της Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004484/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα:         Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων της Arcelor Mittal Construction Hellas A.E (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) και κοινωνική ευθύνη της Arcelor Mittal

Η εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas A.E. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ), θυγατρική της Arcelor Mittal με έδρα τη Γαλλία, που έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων σε ευρωπαϊκές χώρες, προέβη σε ομαδικές απολύσεις εργαζομένων στο εργοστάσιο Βόλου, μεταξύ 10.2010-01.2012, ενώ προηγουμένως είχε εξαγγείλει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η εταιρεία δικαιολογεί τις απολύσεις λόγω δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που την οδηγεί σε κλείσιμο, κατάσταση που δεν στοιχειοθετείται από τα οικονομικά της στοιχεία. Απεναντίας, πρόσφατα η εταιρεία προέβη σε επαναπροσλήψεις [1] πρώην εργαζομένων που είχαν δεχτεί την εθελούσια έξοδο και ασκεί πίεση με διάφορες πρακτικές στους απεργούς και λοιπούς απολυμένους, ενώ φαίνεται να ιδρύει νέα εταιρεία με το όνομα ΑRCELORMITAL FLAT CARBON S.A. και έδρα στην Αττική, με τον ίδιο σκοπό και τμήμα του παλιού της προσωπικού, όπως επιβεβαιώνεται από την απάντηση του περιφερειάρχη Αττικής σε επιστολή του δημάρχου Βόλου [2].Σε βάρος της εταιρείας εκκρεμεί δίκη για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και κακουργηματική απάτη για εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Σωματείου Εργαζομένων [3] και του ΕΚΒ [4], καθώς και δίκη για τις ομαδικές απολύσεις, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Επιθεώρησης Εργασίας. Το 2010 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ, όπως επισημαίνεται σε έκθεση της Greenpeace [5], η Arcelor Mittal είναι ανάμεσα στις εταιρείες που εµποδίζουν την πρόοδο για μείωση των εκπομπών CO2, παρά τις αµέτρητες οικονοµικές αναλύσεις που καταδεικνύουν τα μεγάλα οικονοµικά οφέλη από µια πιο φιλόδοξη κλιµατική πολιτική. Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Έχει λάβει η εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas A.E. κοινοτικές ενισχύσεις και αν ναι, ποιες; Δεσμεύτηκε για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο αυτών;

2.    Ποιες κοινοτικές ενισχύσεις έχει λάβει η μητρική Arcelor Mittal πανευρωπαϊκά;

3.    Αν και πώς μπορεί να δοθεί στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την επανένταξη στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία;

4.    Σκοπεύει να αναπτύξει δεσμευτικό κώδικα κοινωνικής ευθύνης για τις πολυεθνικές εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες;

[1] http://www.taxydromos.gr/article.php?id=43734&cat=1

[2] http://www.taxydromos.gr/article.php?id=42712&cat=88

[3] Σωματείο Εργαζομένων «ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ ARCELOR MITTAL HELLAS»

[4] Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου

[5] http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2011/climate/holdback.pdf

Απάντηση του κ. Andor

εξ ονόματος της Επιτροπής

(28.6.2012)

E-004484/2012

1.     Η KONTI Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος Α.Β.Ε.Ε. έλαβε επιδοτήσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα βιομηχανίας και υπηρεσιών (αριθ. 94.08.09.021) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999.

Η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. δεν έχει λάβει καμία συνεισφορά από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (ΤΕΑΧ), αλλά ούτε και από το 6ο ή το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ). Επίσης, δεν έχει λάβει καμία συνεισφορά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».

2.     Σε εταιρικό επίπεδο, η Arcelor Mittal έχει λάβει:

-7 398 177 ευρώ στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ·

-732 979 ευρώ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ·

-41 757 313 στο πλαίσιο του ΤΕΑΧ από το 2003 έως το 2012.

Καμία από τις εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται στην ΕΕ δεν έχει λάβει ποτέ κρατικές ενισχύσεις για σκοπούς διάσωσης ή αναδιάρθρωσης κατά τα τελευταία έτη. Οι εταιρείες που έλαβαν πρόσφατα άλλα είδη κρατικών ενισχύσεων είναι:

-Η Arcelor Mittal Eisenhuettenstadt GmbH, στη Γερμανία, έλαβε 30,18 εκατ. ευρώ περιβαλλοντική ενίσχυση το 2010 για το έργο Top Gas Recycling, η οποία βασίζεται στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων N450/2009·

-Η Arcelor Mittal Al et SA και η Arcelor Mittal Geo Lorraine, και οι δύο στη Γαλλία, έλαβαν αντίστοιχα ενίσχυση 5,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ για την έρευνα στον τομέα των συστημάτων δέσμευσης των εκπομπών CO2, η οποία βασίζεται στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων N397/2007.

3.     Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στον αρμόδιο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα [1] για να πληροφορηθεί εάν υπάρχει αίτηση η οποία να συνδέεται με τις εν λόγω απολύσεις.

4.     Η Επιτροπή δεν προτίθεται να καθιερώσει δεσμευτικό κώδικα κοινωνικής ευθύνης για τις πολυεθνικές εταιρείες, ωστόσο το 2011 δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη [2]. Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται σε συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τις οποίες η Επιτροπή υποστηρίζει δραστήρια.

[1] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=el

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη [COM(2011)681 τελικό της 25ης Οκτωβρίου 2011).

 

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1126:konti-reply&Itemid=62&lang=el

ΚΟΝΤΙ: Αστυνομία έξω από το εργοστάσιο

19.00 Η αστυνομία απομακρύνθηκε όπως και τα φορτηγά τα οοία είχαν πάει για να φορτώσουν υλικά. Ο λόγος της σημερινής απόφασης των αφεντικώνείναι το αυριανό δικαστήριο στο Πρωτοδικείο Βόλου όπου εκδικάζονται οι υποθέσεις των απολυμένων για το καταχρηστικό των απολύσεων.

Έτσι ο γάλλος διευθυντής της εταιρείας αφού τράβηξε τις φωτογραφίες που χρειάζεται για το αυριανό δικαστήριο, έδωσε οδηγία να φύγουν τα φορτηγά χωρίς να φορτώσουν.

Οι εργάτες συμπληρώνουν περίπου 9 μήνες κινητοποιήσεων.

15.00 Αστυνομία στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ αυτή τη στιγμή που σε συνεργασία μαζί με τους καπιταλιστές επιχειρείται να βγουν πρώτες ύλες με φορτηγά.

Οι εργάτες της περιφρούρησης ζητούν άμεση συμπαράσταση.

Το εργοστάσιο είναι στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου στο Βελεστίνο.

Φασίστες, αφεντικά και μπάτσοι δουλεύουνε μαζί.

ΚΟΝΤΙ: 180 μέρες στην πύλη του εργοστασίου

Οι νταλίκες έχουν ήδη αδειάσει τις πρώτες ύλες που προορίζονταν για πώληση σε εργοστάσιο της Λάρισας (Μακρής) και έχουν φύγει από το εργοστάσιο.

Η εργοδοσία προσπάθησε να σπάσει την περιφρούρηση του εργοστασίου επιχειρώντας να εκποιήσει τις πρώτες ύλες όταν χθες, αιφνιδιαστικά προσπάθησε να πουλήσει αποθέματα σε άλλη παραγωγική μονάδα.

Η άμεση κινητοποίηση τόσο των εργαζομένων της ΚΟΝΤΙ αλλά και άλλων εργατών της περιοχής έσπασε το κλίμα τρομοκρατίας μετά τη σημερινή άφιξη των ΜΑΤ στην πύλη της ΚΟΝΤΙ στη Β’ ΒΙΠΕ.

Είναι προφανές ότι η τυχόν επέμβαση των ΜΑΤ στην ΚΟΝΤΙ θα μπορούσε να είναι η σπίθα που προκαλέσει ανεξέλγκτη πυρκαγιά στο νομό της ανεργίας, των απλήρωτων εργαζομένων και στη εξαπλωμένη φτώχια και δυστυχία.

Τα κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα παραμένουν ακόμα αναπάντητα, ποιος θα δώσει δουλειά στους εργάτες όταν ολόκληρο το καπιταλιστικό οικοδόμημα καταρρέει πλακώνοντας τις ζωές εκατομμυρίων εργατών.

KONTI: Να φύγουν οι εργάτες γιατί ενοχλούν τους καπιταλιστές….

Οι απολυμένοι συνεχίζουν την περιφρούρηση του εργοστασίου παρά το γεγονός ότι έχουν απολυθεί όλοι. Η εταιρεία τη Δευτέρα 7/2 κοινοποίησε στους 17 τελευταίους απολυμένους την εκδίκαση στις 8/2 ασφαλιστικών μέτρων για να φύγουν έξω από τη πύλη του εργοστασίου. Σήμερα έγινε η δικάσιμος και αύριο βγαίνει η απόφαση.
Αύριο η απόφαση για τα ασφαλιστικά της ΚΟΝΤΙ
2012-02-08 – 20:06:53

Ένταση σήμερα στα Δικαστήρια μεταξύ των δύο πλευρών

Αύριο αναμένεται η απόφαση για τα ασφαλιστικά που κατέθεσε χθες η ARCILLOR MITTAL εναντίον εργαζομένων της ΚΟΝΤΙ. Σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα πνεύματα μεταξύ των δύο πλευρών οξύνθηκαν αρκετές φορές, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν το ΕΚΒ αλλά και αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία.

Το αίτημα της ArcelorMittal Hellas Α.Ε. για προσωρινή διαταγή έκτακτης δικαστικής προστασίας στην εταιρία, προκειμένου να ασκήσει ελεύθερα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στρέφεται κατά 17 πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, που σε βάρδιες δίνουν καθημερινό παρών έξω από το εργοστάσιο, συνεχίζοντας για περισσότερους από πέντε μήνες τον αγώνα τους, όπως τόνισαν και σήμερα, για μεροκάματο και αξιοπρεπή διαβίωση. Συνέχεια

KONTI: Τραυματισμός εργάτη της περιφρούρησης με μαχαίρι από άγνωστο

Οι απολυμένοι εργάτες της ΚΟΝΤΙ συνεχίζουν την περιφρούρηση του εργοστασίου της ΚΟΝΤΙ παρά το γεγονός ότι το σύνολο του προσωπικού έχει απολυθεί και η εταιρία Arcelormittal έχει δηλώσει ότι θα κλείσει οριστικά το εργοστάσιο.

Σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 4.30, οι εργάτες της περιφρούρησης ρώτησαν 3 άτομα τα οποία είχαν μπει στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ στη ΒΙΠΕ Βόλου (Βελεστίνο) για ποιο λόγο είχαν εισέλθει σε αυτό. Τα 3 άτομα εξύβρισαν τον εργάτη ΑΚ και στη λογομαχία ένα από τα τρία άτομα επιτέθηκε με μαχαίρι στον εργάτη της περιφρούρησης χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.

Το σωματείο αλλά και άλλοι απολυμένοι που προσήλθαν άμεσα στο εργοστάσιο έλαβαν από την εταιρεία security τα στοιχεία των 3 άγνωστων ατόμων κι αυτή τη στιγμή κατατίθεται μήνυση στο ΑΤ Βελεστίνου.

Την Δευτέρα έχει κηρυχτεί 4ωρη στάση εργασίας από το ΕΚΒ καθώς το πρωί υπάρχει τριμερής στην επιθεώρηση εργασίας και το μεσημέρι εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του σωματείου για τις παράνομες απολύσεις του Νοεμβρίου,Δεκεμβρίου 2011.

ΚΟΝΤΙ: Δεν χρειάστηκε να βουτήξουν για το σταυρό, τον κουβαλάνε 100 μέρες!

Οι απολυμένοι αλλά όχι παραιτημένοι εργάτες της ΚΟΝΤΙ κατέβηκαν σύσσωμοι σήμερα στην παραλία του Βόλου, την ώρα του αγιασμού των υδάτων, όπου οι δύο πασόκοι βουλευτές (Ζήση, Καρτάλης) του νομού μαζί με τις αρχές της πόλης, πήγαν για να εξαγνιστούν από τις τύψεις των μνημονίων και των ψεύτικων υποσχέσεων στους εργάτες της ΚΟΝΤΙ.

Ο μητροπολίτης Ιγνάτιος με τα χρυσοποίκιλα άμφια έβγαλε λόγο στους πιστούς να υπομείνουν την τραγική εγκατάλειψη και να μετανοήσουν που γεννήθηκαν εργάτες κι όχι βιομήχανοι, εφοπλιστές ή τραπεζίτες.

Το κείμενο καταγγελίας του σωματείου για τις ψεύτικες υποσχέσεις συμπαράστασης μοιράστηκε σε όλο το κόσμο που βρέθηκε στην παραλία ενώ καταγγέλθηκε η παρουσία των βουλευτών που ήθελαν να σώσουν τη χώρα αλλά …. δεν ήξεραν τι ψήφιζαν.

Η βουβή οργή των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ συμπληρωνόταν και με τα μουρμουρητά του κόσμου που είναι στη πλειοψηφία του θύμα της καπιταλιστικής χρεοκοπίας.

Σ΄αντίθεση με το Θεό που συγχωρεί, εμείς ούτε ξεχνάμε, ούτε συγχωρούμε.

ΚΟΝΤΙ: Απολύθηκαν όλοι κι έφεραν τα ΜΑΤ!

Η εργοδοσία ολοκλήρωσε τις απολύσεις σήμερα, τους τελευταίους εργάτες που αντιστέκονταν στο κλείσιμο του εργοστασίου.

Κλούβα των ΜΑΤ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ, στο εργοστάσιο του Αραπάκη, είτε για το εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ, είτε για τη Χαλυβουργία καθώς σήμερα έγινε κινητοποίηση σε συμπαράσταση των Χαλυβουργών στο βόλο.

Ενημέρωση λίγο αργότερα καθώς συναγωνιστές σπεύδουν στο σημείο.

ΚΟΝΤΙ: Δικαίωση στην Επιθεώρηση Εργασίας, να δικαιωθούν και στα ασφαλιστικά μέτρα

Πραγματοποιήθηκε χθες 8/11 η τριμερής στην Επιθεώρηση Εργασίας μεταξύ του σωματείου της ΚΟΝΤΙ και της εργοδοσίας για τις 6 απολύσεις που έγιναν στις 27 Οκτώβρη και τις 4 την 1η Νοέμβρη κι ενώ οι εργαζόμενοι της ΚΟΝΤΙ βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις αρχές Σεπτέμβρη, ενώ η πλειοψηφία των απολυμένων ανήκαν στην επιτροπή αγώνα του σωματείου.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάνω από 60 ημέρες έξω από τη πύλη του εργοστασίου απαιτώντας την επαναλειτουργία του εργοστασίου, ενώ η εργοδοσία ζητά το σωματείο να συναινέσει σε ομαδικές απολύσεις κα΄τι που δεν έχει γίνει αποδεκτό αφού οι εργαζόμενοι απαιτούν να ανοίξει το εργοστάσιο.

Η Επιθεώρηση Εργασίας με σημερινή της απόφαση  (9/11) δικαιώνει το σωματείο κρίνοντας τις απολύσεις παράνομες και καταχρηστικές.

Την Πέμπτη 10/11 εκδικάζονται ασφαλιστικά μέτρα για την απόλυση εργαζόμενου ο οποίος αρνήθηκε να προσυπογράψει για την οικειοθελή του απόλυση (!), ενώ το σωματείο διακινεί κείμενο συλλογής υπογραφών για στήριξη και αλληλεγγύη.

Να είμαστε στα δικαστήρια για συμπαράσταση και αλληλεγγύη.

KONTI: Όλοι στα δικαστήρια την Πέμπτη 10 Νοέμβρη. Τη κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές!

                                        ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Εμείς οι εργαζόμενοι της ΚΟΝΤΙπου βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα από τις 25/8/11 καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ΠΕΜΠΤΗ 10/11/11 στις 8:30 μπροστά στα δικαστήρια του ΒΟΛΟΥ όλους τους εργαζόμενους τους ανέργους αλλά και κάθε πολίτη της πόλης να δηλώσει μαζί μας την αντίθεσή του απέναντι στις  παράνομες απολύσεις η πρώτη εκ των οποίων εκδικάζεται με αγωγή ασφαλιστικών μέτρων του εργαζόμενου Λάζου Γιώργου κατά της εταιρίας arcelormittal (ΚΟΝΤΙ) ο οποίος την 2/2/11 απολύθηκε. Ήταν ο μόνος από τους εργαζομένους τότε που με το πιστόλι στον κρόταφο είπε ΟΧΙ στην εκβιαστική προσφορά της εταιρίας για ανήθικα μπόνους και δεν θέλησε να εξαγοραστεί η εργασιακή και προσωπική του αξιοπρέπεια. Πρέπει όλοι μαζί να καταδικάσουμε την ανάλγητη συμπεριφορά της εργοδοσίας όπου χωρίς κανένα δισταγμό και νομιμότητα απολύει συναδέλφους μας. Η εργατική τάξη πρέπει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, δείχνοντας κυρίως έμπρακτα την αλληλεγγύη της σε κάθε εργατικό αγώνα, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος ενάντια στην κοινωνική καταστροφή.

Καμία απόλυση-Απαγόρευση των απολύσεων-Καμία διαθεσιμότητα-Κανένα λουκέτο σε κανένα εργοστάσιο. Άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων. Άμεση επαναλειτουργία της ΚΟΝΤΙ. Η μαζική δράση και η αλληλεγγύη των εργατών είναι τα όπλα μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΟΝΤΙ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΤΙ

 

KONTI: Ξεκίνησε σήμερα η περιφρούρηση του εργοστασίου

Σε κινητοποίηση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εργάτες της ΚΟΝΤΙ έξω από τη πύλη του εργοστασίου μετά την χθεσινή τους συνέλευση στο ΕΚΒ.

Το σωματείο δεν συζητά με τι διοίκηση της εταιρείας αποχωρήσεις, αποζημιώσεις ή οτιδήποτε άλλο αλλά να παραμείνει εν λειτουργία το εργοστάσιο και να μην κλείσει.

Εξαιτίας των διαθεσιμοτήτων που διαρκούν μέχρι 25/9, οι εργάτες αποφάσισαν την πλήρη περιφρούρηση του εργοστασίου.

Τη Δευτέρα 5/9 στις 1.00μμ, μαζί με τις «αρχές» του τόπου μας,  κατεβαίνουν στη τριμερή με τον Κουτρουμάνη ενώ θα παρίσταται και ο γγ. του υπουργείου Ανάπτυξης Ρόβλιας.

Το γιγαντιαίο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ είναι όντως βιώσιμο αλλά όχι κάτω από τη διοίκηση του κεφαλαίου.

Η εθνικοποίηση της μονάδας, χωρίς αποζημίωση στους μετόχους και κάτω από τον έλεγχο των εργατών πρέπει να είναι το αίτημα προς τη χρεοκοπημένη κυβέρνηση.

Η εταιρεία έχει πάρει αρκετές επιδοτήσεις (αναπτυξιακοί κλπ) για να παραμείνει ανοικτή και όχι για να κλείσει. Οι εργάτες της ΚΟΝΤΙ έχουν δικαίωμα όχι μόνα να ζητάνε τον ιδρώτα τους από την εργοδοσία αλλά και τον ιδρώτα ολόκληρης της εργατικής τάξης που χρηματοδότησε το εργοστάσιο δεκαετίες τώρα.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό; Ότι η εργατική τάξη πρέπει να αναλάβει τα ηνία όχι μόνο της ΚΟΝΤΙ αλλά ολόκληρης της χώρας.εργατικό έλεγχο