ΝΕΟΓΑΛ: Ειδική επιχειρησιακή σύμβαση

Κύριος μέτοχος η αγροτιά:  Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Ν. Δράμας-Καβάλας.