2011;Είναι δικό μας!

Σύντροφοι/ισες, φίλοι/ες και συναγωνιστές/στριες,
 
Ενάντια στην ηττοπάθεια, τη μιζέρια, τη φτώχια,
 
Ατενίζουμε το μέλλον με απεριόριστη αισιοδοξία.
 
Το 2011 είναι δικό μας, ενάντια σε όλους που μας κλέβουν τη ζωή.
 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=o0GfTeyBexw&vq=medium#t=86