ΠΑΓΩΜΕΝΟ 2011: Χωρίς ρεύμα και πετρέλαιο τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα

Περίπου 900.00 εντολές διακοπής ρεύματος έχει εκδόσει η ΔΕΗ σε καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα το λογαριασμό. Από αυτές τις εντολές οι περισσότερες μπαίνουν σε ρύθμιση εξόφλησης ενώ τουλάχιστον 100.000 καταναλωτές δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν το λογαριασμό κι έτσι η ΔΕΗ έκοψε τη σύνδεση του ρεύματος. Παράλληλα έχουν εγκριθεί νέες αυξήσεις το 2011 στην οικιακή κατανάλωση που οδηγεί μαθηματικά, με την επιπλέον συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε εξάπλωση των διακοπών ρεύματος σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού κι έτσι στην εξαθλίωση.

Αν λάβουμε υπόψη μας τη τιμή του πετρελαίου και τις υψηλές τιμές του, τη στιγμή που αποτελεί μέσα στο χειμώνα αναγκαία πρώτη ύλη θέρμανσης για τον εργαζόμενο πληθυσμό, το 2011 προβλέπεται παγωμένο για τους εργαζόμενους και τους καταπιεσμένους.

Θα πρέπει επίσης να θυμηθούμε ότι το 2011 εξισώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=48610951

Από τους κλέφτες της βουλής ποιος θα μας σώσει;