ΚΟΝΤΙ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων της ΚΟΝΤΙ: