Επιτροπές Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών & Εργαζομένων: Διαχωρίστε τη θέση σας από τη συνάντηση στο ΔΙΟΝ τώρα!

Όλοι στους δρόμους για την ελευθερία αλλά καμία ελευθερία στους εχθρούς της ελευθερίας.

Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΔΙΟΝ Πιερίας συνάντηση κινήσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα διόδια με πρόσκληση της Εθελοντικής Δράσης Πιερίας. Η πρόσκληση αυτή μας απευθύνθηκε αμέσως μετά την επιτυχημένη δράση των Επιτροπών Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών & Εργαζομένων που έγινε στις 11 Σεπτέμβρη με το σύνθημα «Πάμε ΔΕΘ, σηκώστε τις μπάρες!».

Οι Επιτροπές Αγώνα δεν συμφώνησαν στην πρόσκληση και δεν έλαβαν μέρος στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΙΟΝ, δεν συμμετέχουν στο «συντονιστικό» που δημιουργήθηκε στις 2/10, δεν έλαβαν μέρος στο άνοιγμα των διοδίων Λεπτοκαρυάς αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της συνάντησης, ούτε είχαν την ευθύνη της συγκεκριμένης δράσης.

Οι Επιτροπές Αγώνα Κατοίκων Πολιτών & Εργαζομένων έχουν αναλύσει τους λόγους της μη συμμετοχής τους αλλά είμαστε υποχρεωμένοι μετά τη συνάντηση και κινητοποίηση στα διόδια της Λεπτοκαρυάς στις 2/10 να διευκρινήσουμε ότι ο σκοπός μας για τη πλήρη κατάργηση των διοδίων δεν αγιάζει τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Οι αγωνιστές που μπαίνουν στο κίνημά μας και δραστηριοποιούνται μαζί μας δεν έχουν καμία σχέση με νοσταλγούς της χούντας, της κατοχικής Ελλάδας και δεν είναι φίλοι του «Αγών μου» του Χίτλερ. Συνέχεια